Thủ tục cấp visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam bằng miễn thị thực.

Cập nhật: 04/02/2021

Theo Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc  thì từ 01/7/2004, công dân Nhật Bản va công dân Hàn Quốc được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Có hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản hoặc của Hàn Quốc cấp, hộ chiếu còn giá trị ít nhất 3 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
  2. Có vé phương tiện giao thông khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.
  3. Không thuộc đối tượng không được phép nhập cảnh Việt Nam.

Như vậy công dân Nhật Bản, Hàn Quốc mang hộ chiếu phổ thông không bắt buộc phải làm thủ tục xin visa trước khi thực hiện việc xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Thủ tục xin miễn thị thực được đồn công an xuất nhập cảnh tại sân bay, cửa khẩu đường bộ tự động làm thủ tục khi công dân Nhật Bản và Hàn Quốc nhập cảnh, theo đó họ sẽ được đóng dấu lưu trú Việt Nam với thời hạn tối đa không quá 15 ngày.

Khi lưu trú tại Việt Nam hết thời hạn được miễn thị thực theo quy định người Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ làm thủ tục xin cấp visa với loại visa Việt Nam với thời hạn từ 1 tháng, visa 3 tháng, visa từ trên 3 tháng đến 1 năm tùy vào trường hợp cụ thể với các mục đích du lịch, thăm thân, lao động, đầu tư ...........

Công dân Nhật Bản được miễn thị thực làm thủ tục xin cấp visa ở đâu tại Việt Nam?

Thẩm quyền cấp visa cho trường hợp miễn thị thực thuộc thẩm quyền của Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an. Chính vì vậy khi thời hạn thị thực hết thì cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp bảo lãnh xin cấp visa cho người Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành làm thủ tục cấp visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất.

Tại khu vực phía Bắc làm thủ tục xin cấp visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, tại miền Trung làm thủ tục visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh cơ sở Đà Nẵng, tại phía làm thủ tục visa được thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh cơ sở TP HCM

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166