Hồ sơ gia hạn visa đầu tư cho người nước ngoài

Cập nhật: 02/02/2021

Người nước ngoài đang sử dụng visa ĐT do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp, khi sắp hết hạn visa nhà đầu tư nước ngoài có thể làm thủ tục xin gia hạn visa tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất. Nếu nhà đầu tư không làm thẻ tạm trú thì có thể xin cấp visa, gia hạn visa với thời gian gia hạn thêm tối đa đến 12 tháng loại một lần hoặc nhiều lần.

Visa ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

Vissa ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

Visa ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Visa ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng

1. Thủ tục gia hạn visa ĐT bao gồm các loại visa ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4

  • Hộ chiếu gốc của nhà đầu tư nước ngoài còn thời hạn theo quy định.
  • Visa cũ của nhà đầu tư nước ngoài còn thời hạn sử dụng.
  • Tờ khai xin cấp visa thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu NA5
  • Giấy tờ chứng minh có khai báo tạm trú online hoặc khai báo tại địa phương có dấu xác nhận của Công an xã/phường nơi nhà đầu tư nước ngoài tạm trú tại Việt Nam
  • Hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm: Đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Giấy giới thiệu…
  • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là nhà đầu tư công ty: Chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh có thể hiện thành viên góp vốn.

2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tỉnh thành phố hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh

3. Thời gian thực hiện: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ.

4. Căn cứ pháp lý về việc gia hạn tạm trú cho người nước ngoài:

  • Luật số 47/2014/QH13: Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • 47/2014/QH2013 Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  • Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư Số: 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc xuất nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà đầu tư cần gia hạn Visa để có thể ở lại thêm Việt Nam nhưng chưa rõ thủ tục hành chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ dịch vụ tận tình cho quý khách một cách chi tiết nhất.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166