Miễn Visa Myanmar cho công dân Việt Nam từ 26/10/2013

Tạo vào: 08/10/2013

Từ ngày 26/10 tới công dân Việt Nam với hộ chiếu phổ thông sẽ không cần thị thực nhập cảnh Myanmar (Miến Điện)  thời hạn dưới 14 ngày

Bộ Ngoại giao thông báo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Myanmar về "miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông chính thức có hiệu lực từ ngày 26/10/2013".

Theo đó, công dân của một bên là người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá mười bốn ngày.

Nếu có nhu cầu lưu trú trên thời hạn đó thì phải làm thủ tục xin thị thực trước khi nhập cảnh.

Như vậy, sau ngày 26/10 người Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tại tất cả chín nước thành viên Asean.

 

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166