Miễn thị thực Việt Nam - Ai Cập

Tạo vào: 08/11/2012

Hiệp định về miễn thị thực giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ai Cập ký ngày 18/08/2010, có hiệu lực từ ngày 08/08/2011 có các nội dung cơ bản về miễn thị thực như sau:

- Miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệt, Hộ chiếu công vụ còn giá trị với thời gian lưu trú không quá 90 ngày.

- Thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệu, Hộ chiếu công vụ còn giá trị và trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh những người này sẽ được cấp thị thực hoặc giấy phép lưu trú có giá trị trong suốt nhiệm kỳ công tác theo đề nghị của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, Tổ chức quốc tế liên quan. Quy định này cũng áp dụng đối với vợ/chồng, con của những người nói trên mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt hoặc hộ chiếu công vụ (kể cả trường hợp tên của trẻ em được ghi trong hộ chiếu của cha/mẹ)

 Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166