Miễn thị thực cho công dân Argentina

Tạo vào: 07/11/2012

Việt Nam đã ký Hiệp định miễn thị thị thực với Chính Phủ Argentina ngày 14/9/1999, có hiệu lực từ ngày 13/11/1999. Theo nội dung dung của Hiệp định Chính phủ Việt Nam sẽ miễn thị thực (miễn visa) cho công dân Argentina như sau:

- Đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ  được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 90 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

- Miễn thị thực cho thành viên Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với thời hạn tạm trú 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Trong thời gian đó họ phải hoàn tất các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền. Qui định này không áp dụng đối với nhân viên phục vụ riêng.

 Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166