Công văn đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Cập nhật: 02/02/2021

Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam là một thủ tục bắt buộc của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân Việt Nam muốn mời người nước ngoài vào Việt Nam với các mục đích khác nhau như mục đích du lịch, làm việc (Visa DN1, DN2), mục đích thăm thân (TT), lao động visa (LĐ 1, LĐ 2) ..... và các mục đích khác theo quy định

Công văn này được gửi lên Cục quản lý xuất nhập cảnh hình thức online hoặc trực tiếp theo quy định

Đối với công ty, doanh nghiệp tổ chức mời người nước ngoài thì điền theo mẫu công văn nhập cảnh số NA2, Na16

Đối với cá nhân bảo lãnh thân nhân thì điền theo mẫu NA3 và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân theo quy định

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166