Hồ sơ xin cấp mới visa, gia hạn visa thị thực do doanh nghiệp bảo lãnh.

Cập nhật: 03/02/2021

Hồ sơ pháp lý xin cấp visa/ gia hạn visa cho người nước ngoài do doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh

A. Văn bản pháp lý quy định về hồ sơ xin gia hạn visa thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

B. Những loại visa phổ biến mà doanh nghiêp, công ty bảo lãnh xin cho người nước ngoài bao gồm: Visa doanh nghiệp; visa đầu tư, visa lao động, visa thương mại. Cụ thể từng loại visa như sau:

Visa cấp cho Luật làm việc cho các công ty luật văn phòng luật ký hiệu LS - Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.”;

Visa diện đầu tư ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

Visa diện đầu tư ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

Visa diện đầu tư ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Visa diện đâu tư ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.”;

Visa doanh nghiệp DN1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam

Visa làm việc với doanh nghiệp DN2 - Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”;

Visa lao động LĐ1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”;

Visa lao động LĐ2 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.”;

C. Hồ sơ xin cấp mới visa/gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam công ty bảo lãnh bao gồm:

1. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động (Giấy phép hoạt động là một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy phép nhà thầu ....)

2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc bản Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Mẫu NA16 Bản đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức (Tải xuống ở link dưới cùng với mẫu Na5)

4. Mẫu  đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

5. Hộ chiếu và visa hoặc thẻ tạm trú gốc

6. Tờ khai đăng ký tạm trú online hoặc xác nhận đăng ký tạm trú trại Công an xã phường theo quy định.

Một số yêu cầu riêng đối với từng loại visa:

- Đối với xin loại visa DN1, DN2: Yêu cầu văn bản giải trình về việc xin gia hạn visa phù hợp

- Đối với xin visa LĐ 1, LĐ 2: Yêu cầu bản chứng thực Giấy phép lao động hoặc Giấy miễn giấy phép lao động

- Đối với xin loại visa ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4: Yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận đầu tư, Văn băn bản chứng minh phần vốn góp, cổ phần hoặc các tài liệu khác chứng minh thuộc diện là nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp hiện hành

- Đối với visa loại thăm thân TT cấp cho thân nhân của người nước ngoài làm việc tại Công ty thì yêu cầu thêm: Hộ chiếu và visa/thẻ tạm trú của người nước ngoài đang làm việc tại công ty/tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn/Giấy chứng nhận quan hệ gia đình/ Giấy khai sinh (nếu là trẻ em) hoặc một loại giấy tờ gì khác chứng minh được quan hệ nhân thân. Trường hợp này công ty sẽ bảo lãnh thay cho người nước ngoài đang làm việc tại công ty/tổ chức mình 

Nếu doanh nghiệp, tổ chức có thắc mắc về thủ tục hồ sơ xin cấp mới visa thị thực hoặc gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho từng trường hợp cụ thể về việc gia hạn visa cho người nước ngoài.

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166