Mẫu N2 - Công văn đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Cập nhật: 10:45 AM, 30/12/2014

Mẫu N2 - Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Công văn này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy phép lao động