Những trường hợp người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú Việt Nam theo quy định mới

Theo quy định tại Điều 8 Luật 47/2014/QH2013 và Điều 7, 36, 38  Luật số 51/2019/QH14 thì diện được cấp thẻ tạm trú Việt Nam bao gồm những trường hợp như sau, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

 


Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài mua nhà hoặc bất động sản tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại thì người nước ngoài có quyền mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam, đây là một quy định mới được áp dụng cho người nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, cư trú và làm việc cho người nước ngoài.

 


Thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh

Người nước ngoài làm việc tại chi nhánh yêu cầu Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính chi nhánh bảo lãnh trước đó.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

Tại Việt Nam có 2 hình thức văn phòng đại diện đó là: Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (công ty có trụ sở chính tại nước ngoài và có văn phòng đại diện tại Việt Nam) và Văn phòng đại diện của công ty trong nước


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Đà Nẵng và các tỉnh miền trung

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà làm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội

 


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Theo quy định mới về thủ tục thẻ tạm trú quy định tại Điều 37 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 quy định về thẻ tạm trú


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Theo quy định thì thời hạn tối đa cho giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm, chính vì vậy người nước ngoài có thể xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 02 năm


Hồ sơ pháp lý đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định  tại khoản 2 Điều 16 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 về thủ tục làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Người Hàn Quốc đến sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên nếu có đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú thì có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp người Hàn Quốc có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên bao gồm: nhà đầu tư, lao động có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động, thăm thân


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú dài hạn 05 năm cho người nước ngoài

Luật sư có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp hoặc người nước ngoài là nhà đầu tư có góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty tại Việt Nam sẽ xin được thẻ tạm trú dài hạn có giá trị tối đa đến 05 năm