Thủ tục gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài có đăng ký kết hôn

Tạo vào: 04/05/2016

Thủ tục gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

1. Quy định của pháp luật về việc gia hạn visa thị thực và tạm trú cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

2. Những trường người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam được xin gia hạn visa thị thực.

- Người nước ngoài đang có thị thực Việt Nam và đang tạm trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

- Người nước ngoài vào Việt Nam theo diện miễn thị thực đơn phương hoặc song phương và đang tạm trú tại Việt Nam;

- Người nước ngoài vào Việt Nam bằng giấy miễn thị thực  và đang tạm trú tại Việt Nam.

3. Hồ sơ xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài bao gồm.

-  Mẫu  đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

- Hộ chiếu gốc còn hạn tối thiểu 06 tháng

- Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hết hôn hoặc Bản ghi chú kết hôn (Nếu là tiếng nước ngoài yêu cầu phải Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật).

- Bản gốc CMND hoặc hộ chiếu của vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam

4. Nộp hồ sơ xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài theo diện kết hôn ở đâu?

Hồ sơ xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài theo diện kết hôn nộp tại Cục quản lý xuât nhập cảnh.

5. Thời gian xin cấp gia hạn visa thị thực: 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166