Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh cho người ngoại tỉnh ở tại Hà Nội

Cập nhật: 23/02/2020

Dịch vụ xin cấp hộ chiếu passport nhanh cho người có hộ khẩu ngoại tỉnh ở tại Hà Nội

Người không có hộ khẩu ở Hà Nội nhưng hiện đang sử dụng Thẻ căn cước công dân thì có thể làm hộ chiếu tại Hà Nội như những người có hộ khẩu tại Hà Nội. Trường hợp người ngoại tỉnh sử dụng CMND (Chưa đổi sang thẻ căn cước công dân) thì yêu cầu phải có đăng ký tạm trú tại Hà Nội (Trừ trường hợp cấp hộ chiếu từ lần thứ 2 trở lên).

Điều kiện xin cấp hộ chiếu tại Hà Nội.

- Có CMND/Thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng (Không quá 15 năm), CMND không ép dẻo, ép lụa.

- Có sổ tạm trú tại Hà Nội (Chỉ áp dụng với trường hợp đang sử dụng CMND);

Những dịch vụ làm thủ tục hộ chiếu nhanh cho người ngoại tỉnh tại Hà Nội bao gồm:

Dịch vụ xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hà Nội 

-Hướng dẫn thủ tục xin cấp hộ chiếu nhanh tại Hà Nội.

- Hướng dẫn thủ tục làm sổ tạm trú tại Hà Nội (Nếu chưa có)

- Đăng ký thông tin làm hộ chiếu nhanh qua mạng tại Hà Nội

- Dịch vụ vụ hướng dẫn nộp và lấy nhanh hộ chiếu ở tại Hà Nội.

Mong nhận được sự hợp tác.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166