Thủ tục làm, cấp lại hộ chiếu do bị mất

Tạo vào: 07/07/2013

Trong quá trình sử dụng và cất giữ hộ chiếu công dân có thể đánh mất hộ chiếu bởi nhiều những nguyên nhân khác nhau, có thể mất hộ chiếu ở trong nước và có thể mất hộ chiếu ở nước ngoài.

 

Khi hộ chiếu bị đánh mất công dân muốn sử dụng trở lại phải cần phải làm thủ tục làm lại hộ chiếu như sau:

1. Đơn thông báo làm mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước hoặc mất hộ chiếu ở nước ngoài

2. Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất 

-  Thủ tục làm lại hộ chiếu do bị mất ở trong nước

- Thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị đánh mất ở nước ngoài

Lưu ý: Người Việt Nam muốn xuất cảnh ra nước ngòai thì yêu cầu bắt buộc phải có hộ chiếu, một số quốc gia yêu cầu phải xin Visa như Visa Trung QuốcVisa Hàn QuốcVisa Nhật Bản, Châu Âu .....

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166