Thủ tục làm hộ chiếu tại Tp. Hồ Chí Minh

Cập nhật: 07/09/2021

Thủ tục cấp hộ chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại Thành phố và những người hộ khẩu tỉnh khác, ngoại tỉnh nhưng đã được cấp Thẻ căn cước công dân và mong muốn làm thủ tục cấp hộ chiếu tại TP HCM.

I. Những đủ điều kiện xin cấp hộ chiếu tại TP HCM

1.  Người có hộ khẩu thường trú tại TP HCM, Thủ Đức

2.  Người ngoại tỉnh có Thẻ căn cước công dân (có tạm trú hoặc không có tạm trú)

II. Thủ tục, hồ làm hộ chiếu phổ thông tại TP HCM

1. Hồ sơ xin làm hộ chiếu lần đầu

- Khai 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (Khai online)
- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh)
- Bản gốc Thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng (xuất trình khi nộp hồ sơ);

Lưu ý: Trường hợp bố mẹ cấp hộ chiếu chung với con là trẻ em thì tờ khai xin cấp hộ chiếu phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú và kèm theo 02 ảnh cỡ 3x4cm của con, Bản sao chứng thực giấy khai sinh

2. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu từ lần thứ hai

(Áp dụng cho người xin cấp hộ chiếu do hộ chiếu hết hạn, hộ chiếu mất, thất lạc, hư hỏng, thông tin nhân thân, cá nhân có sự thay đổi)

- Khai 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định (Khai trực tuyến tại phòng xnc hoặc khai trước đó)
- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (chụp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh)
- Bản gốc Thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng (xuất trình khi nộp hồ sơ);
- Hộ chiếu phổ thông cũ cấp lần gần nhất; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất theo mẫu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản chụp Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu cũ gần nhất đã cấp

Lưu ý: Trường hợp bố mẹ cấp hộ chiếu chung với con là trẻ em thì tờ khai xin cấp hộ chiếu phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú và kèm theo 02 ảnh cỡ 3x4cm của con, Bản sao chứng thực giấy khai sinh

3. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho trẻ em, người chưa đủ 14 tuổi

- Khai 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01 quy định. Tờ khai do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký tên, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú;
- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

- 01 bản sao chứng thực Giấy khai sinh hoặc bản trích lục giấy khai sinh của người chưa đủ 14 tuổi

- Bản gốc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của bố mẹ hoặc người được uỷ thác nộp thay.

- Bản sao có chứng thực  giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp của trẻ em (Trường hợp trẻ em không có bố mẹ).

Trường hợp cấp hộ chiếu lần từ lần 2 thì kèm theo các hồ sơ sau:

- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất theo mẫu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Hô sơ làm hộ chiếu cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức

- Khai 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01. Tờ khai do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký tên, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú;
- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu 
- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (nếu có, xuất trình khi nộp hồ sơ để cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu);
- Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất theo mẫu hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân nếu có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.
- Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

III. Nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Người làm thủ tục nộp hồ sơ nộp tại Phòng xuất nhập cảnh công an Thành phố Hồ Chí Minh ------> taị đây

2. Trường hợp cấp hộ chiếu từ lần thứ 2 có quyền nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An -------> tại đây

3. Thời gian giải quyết là 08 ngày làm việc  kể từ khi hồ sơ hợp lệ.

4. Thời gian nộp hồ sơ từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần

- Trả kết quả hộ chiếu: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

- Trả trực tiếp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc chuyển về nhà qua đường bưu điện/ chuyển phát nhanh nếu người làm hộ chiếu yêu cầu.

5. Lệ phí làm hộ chiếu là: 200.000 (Chưa bao gồm chi phí chuyển phát nhanh theo yêu cầu)


Câu hỏi thường gặp

Người có hộ khẩu ở tỉnh khác có làm được hộ chiếu tại TP HCM không?
Người có hộ khẩu tỉnh khác có quyền làm hộ chiếu tại TP HCM nếu đang sử dụng Thẻ căn cước công dân.
Người có hộ khẩu TP HCM có thể làm hộ chiếu tại 1 tỉnh, thành phố khác được không?
Người có hộ khẩu tại TP HCM có quyền làm hộ chiếu tại bất kỳ tỉnh thành phố nào trong 63 tỉnh trên toàn quốc nếu sử dụng thẻ căn cước công dân.
Người tỉnh ngoài khi làm hộ chiếu có cần xác nhận tạm trú không?
Người có hộ khẩu ngoại tỉnh nếu sử dụng thẻ căn cước công dân thì không phải làm thủ tục xác nhận tạm trú khi làm hộ chiếu trừ trường hợp làm cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người bị mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế nhận thức.
Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

Hỗ trợ dịch vụ