Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam

Tạo vào: 13/01/2020

Luật xuất nhập cảnh mới

Ngày 25/11/2019 Quốc hội thông qua Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Luật có một số quy định mới về việc xin cấp visa, thị thực cho người nước ngoài như bổ sung tên và ký hiệu một số loại thị thực, thời hạn thị thực và thời hạn của thẻ tạm trú cấp cho các đối tượng là nhà đầu tư, người lao động. Luật cũng quy định chi tiết về trình tự thủ tục xin cấp visa thị thực theo quy định

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166