Luật xuất nhập cảnh

Luật xuất nhập cảnh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25/11/2019 Quốc hội thông qua Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
13/01/2020

Việt Nam bổ sung thêm danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp visa thị thực điện tử

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2017 Chính phủ Việt Nam bổ sung thêm việc cấp thị thực điện tử cho công dân của 6 nước nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ công dân được cấp visa điện tử Việt Nam là 46 nước.
08/12/2017

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về visa điện tử cho người nước ngoài

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
28/01/2017

Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an ban hành thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
18/12/2015

Quy định mới về lệ phí xin cấp visa thị thực hộ chiếu Việt Nam

Thông tư số 157/2015/TT-BTC quy định mới về lệ phí cấp hộ chiếu, visa thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
06/11/2015

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực visa cho người nước ngoài, Việt Kiều

Quy định về việc miễn thị thực visa cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
30/09/2015

Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014.  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
10/01/2015

Hướng dẫn cấp hộ chiếu và giấy thông hành ở nước ngoài theo thông tư số 08/2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2013/TTLT/BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài 
26/08/2013

Thông tư 07/2013/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Thông tư 07/2013/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCAngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước 
20/06/2013

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều định cư ở nước ngoài
25/05/2013
1 2

0913-292-799
0987-158-166