Miễn thị thực

Miễn thị thực

Miễn thị thực cho người Đan Mạch

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển
10/11/2012

Miễn thị thực visa cho người Hàn Quốc

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc.
10/11/2012

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản
10/11/2012

Miễn thị thực cho công dân Nga

Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông
10/11/2012

Miễn thị thực Việt Nam và UAE

Hiệp định miễn thị thực được chính phủ Việt Nam và Nhà nước UAE ký ngày 23/10/2010, có hiệu lực từ ngày 22/07/2011.Theo hiệp định này thì những trường hợp được miễn thị thực như sau:
08/11/2012

Miễn thị thực Việt Nam - Ai Cập

Hiệp định về miễn thị thực giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ai Cập ký ngày 18/08/2010, có hiệu lực từ ngày 08/08/2011 có các nội dung cơ bản về miễn thị thực như sau:
08/11/2012

Miễn thị thực Việt Nam và Azerbaijan

Công dân Việt Nam và Azerbaijan mang Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, cũng như thành viên gia đình họ trong độ tuổi vị thành niên và có tên ghi trong hộ chiếu của họ, được miễn thị thực
07/11/2012

Miễn thị thực cho công dân Argentina

Việt Nam đã ký Hiệp định miễn thị thị thực với Chính Phủ Argentina ngày 14/9/1999. Theo nội dung dung của Hiệp định Chính phủ Việt Nam sẽ miễn thị thực (miễn visa) cho công dân Argentina như sau:
07/11/2012
1 2 3

Hỗ trợ dịch vụ