Những trường hợp visa, thị thực Việt Nam được chuyển đổi mục đích theo quy định của pháp luật

Tạo vào: 17/01/2020

Những trường hợp chuyển đổi mục đích visa thị thực Việt Nam cho người nước ngoài.

Chuyển đổi mục đích thị thực là chuyển đổi từ loại thị thực có mục đích này sang loại thị thực có mục đích khác như chuyển đổi từ visa du lịch sang visa DN, LĐ (lao động), ĐT (đầu tư), thăm thân (TT) hoặc từ mục đích lao động sang thăm thân, đầu tư ......

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7  Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM thì những trường hợp dưới đây được chuyển đổi mục đích, quy định này ccó hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Những trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực bao gồm:

a) Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

d) Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản y thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật số 51/2019/QH14 về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166