Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực đối với bà con Việt Kiều gồm những gì?


Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực cho Việt Kiều?

Theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều định cư ở nước ngoài thì những cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


Thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam


Thủ tục xin miễn thị thực cho Việt Kiều

Thủ tục xin miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện tại Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an


Miễn thị thực với công dân Thụy Điển

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Thụy Điển


Miễn thị thực đối với công dân Phần Lan

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Phần Lan


Miễn thị thực cho công dân Na Uy

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển


Miễn thị thực cho người Đan Mạch

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển


Miễn thị thực visa cho người Hàn Quốc

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc.


Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản