Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

Ngày 01/7/2020, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 chính thức có hiệu lực quy định chi tiết về việc xin cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam. Đây là một phát triển vượt bậc và thay đổi phù hợp với xu hướng của thế giới.

 


Việt Nam cấp visa điện tử cho công dân 80 nước từ ngày 1.7.2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 79 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

 


Hôm nay công dân của 40 nước chính thức được đăng ký visa điện tử Việt Nam

Sáng nay ngày 01/02/2017 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an chính thức khai trương cổng thông tin cấp visa điện tử cho người nước ngoài vào Việt Nam


Quy định những nước được cấp visa thị thực điện tử Việt Nam

Bắt đầu từ tháng 2-2017, người nước ngoài là công dân của 40 quốc gia được lựa chọn  sẽ có thể xin thị thực trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh.


Chính phủ ban hành nghị định về cấp visa điện tử cho người nước ngoài

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam áp dụng từ ngày 1/2/2017


Website đăng ký visa thị thực điện tử (Evisa) trực tuyến online

Người nước ngoài đang ở nước ngoài, có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam có thể trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử hoặc thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh.


Dịch vụ gia hạn visa điện tử cho người nước ngoài

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ gia hạn visa điện tử cho người nước ngoài với dịch vụ tư vấn và đại diện làm các thủ tục gia hạn visa theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Dịch vụ xin cấp visa thị thực điện tử

Từ năm 2017 người nước ngoài vào Việt Nam du lịch với thời hạn không quá 30 ngày đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền lựa chọn hình thức cấp visa điện tử


Thủ tục đăng ký xin cấp visa điện tử trực tuyến

Visa điện tử được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch với thời hạn không quá 30 ngày sau khi người nước ngoài đáp ứng các điều kiện xin cấp visa  điện tử


Thời hạn của visa điện tử cấp cho người nước ngoài

Người nước ngoài từ 40 nước trong giai đoạn thử nghiệm vào Việt Nam từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 sẽ được cấp visa thị thực điện tử với thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam