Website đăng ký visa thị thực điện tử (Evisa) trực tuyến online

Người nước ngoài đang ở nước ngoài, có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam có thể trực tiếp đề nghị cấp thị thực điện tử hoặc thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh.


Dịch vụ gia hạn visa điện tử cho người nước ngoài

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ gia hạn visa điện tử du lịch cho người nước ngoài với dịch vụ tư vấn và đại diện làm các thủ tục gia hạn visa theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Dịch vụ xin cấp visa thị thực điện tử

Từ năm 2017 người nước ngoài vào Việt Nam du lịch với thời hạn không quá 30 ngày đáp ứng đủ điều kiện theo quy định có quyền lựa chọn hình thức cấp visa điện tử


Thủ tục đăng ký xin cấp visa điện tử trực tuyến

Visa điện tử được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch với thời hạn không quá 30 ngày sau khi người nước ngoài đáp ứng các điều kiện xin cấp visa  điện tử


Thời hạn của visa điện tử cấp cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam du lịch từ năm 2017 sẽ được cấp visa thị thực điện tử với thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam


Visa điện tử là gì?

Visa điện tử là giấy phép hợp pháp cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh vào một quốc gia thông qua việc kê khai và nhận kết quả qua mạng Internet

 


Điều kiện xin cấp visa thị thực điện tử cho người nước ngoài

Người nước ngoài được cấp visa thị thực điện tử xuất nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch phái đáp ứng toàn bộ những điều kiện theo quy định sau đây