Luật xuất nhập cảnh

Luật xuất nhập cảnh

Quyết định 09/2004/QĐ-BNG - Quy chế miễn thị thực visa cho công dân Hàn Quốc, Nhật Bản

Quyết định này thay thế Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2004.
09/04/2013

Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an

Thông tư số 02/2013/TT-BCA, ngày 05/01/2013 của Bộ Công an
28/02/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. 
28/02/2013

Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại

Hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại
27/02/2013

Nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
15/11/2012

Pháp lệnh xuất nhập cảnh Việt Nam

Pháp Lệnh xuất nhập cảnh này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng  Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013. 
15/11/2012

Thông tư số 190/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực.
14/11/2012

Thông tư 44/2011/TT-BCA Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh

Thông tư 44/2011/TT-BCA Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
11/11/2012
1 2

0913-292-799
0987-158-166