Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh trực tuyến

Tạo vào: 28/06/2017

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài xin visa nhập cảnh qua hệ thống giao dịch điện tử online từ ngày 01/7/2017

Thực hiện quy định tại Điều 10 của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, từ ngày 01 tháng 07 năm 2017, Cục quản lý xuất nhập cảnh triển khai việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả lời kết quả cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua hệ thống giao dịch điện tử trực tuyến.

Đây là một bước cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, thực hiện yêu cầu của Chính Phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh qua hệ thống giao dịch điện tư online sẽ tạo thuận lợi và góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục thủ tục tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Theo: www.tuvanvisa.com

 

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166