Thủ tục xin cấp visa du lịch Hàn Quốc theo diện tự túc

 Thủ tục xin cấp visa du lịch Hàn Quốc theo diện cá nhân tự túc được nộp tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM

 


Tờ khai, biểu mẫu xin cấp visa thị thực Hàn Quốc

Tờ khai xin cấp visa Hàn Quốc là tài liệu bắt buộc phải có khi làm thủ tục xin cấp visa Hàn Quốc với các mục đích, du lịch, công tác, thăm thân nhân, du học, xuất khẩu lao động ......