Tờ khai, biểu mẫu xin cấp visa thị thực Trung Quốc

Cập nhật: 03:09 PM, 14/12/2017
Biểu mẫu tờ khai/đơn xin cấp visa Trung Quốc là tài liệu bắt buộc phải có khi làm thủ tục xin cấp visa Trung Quốc với các mục đích, du lịch, công tác, thăm thân nhân, du học, xuất khẩu lao động....
Giấy phép lao động