Thủ tục xin cấp Visa Việt Nam

Thủ tục xin cấp Visa Việt Nam

Thủ tục xin cấp visa du lịch cho người nước ngoài

Visa là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Visa Du lịch Việt Nam được cấp có kí hiệu DL với thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng một lần hoặc nhiều lần.
14/09/2018
1 2 3 4

0913-292-799
0987-158-166