Làm hộ chiếu Online

Làm hộ chiếu Online

Làm hộ chiếu ở đâu tại TP HCM?

Công dân có hộ khẩu thường trú tại tại thành phố hoặc người ngoại tỉnh có tạm trú dài hạn tại TP HCM làm thủ tục xin cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu, xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hồ Chí Minh.  
24/04/2013

Thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu tại công an cấp tỉnh, thành phố

Công dân Việt Nam xin cấp đổi, cấp lại hộ chiếu thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi người đó có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
10/04/2013

Xin cấp lại hộ chiếu, cấp đổi hộ chiếu tại Hà Nội

Người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội xin cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu thực hiện tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Hà Nội.
10/04/2013

Thủ tục cấp hộ chiếu tại Đồng Nai

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Đồng Nai được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.
02/04/2013

Thủ tục làm hộ chiếu tại An Giang

hủ tục cấp hộ chiếu passport tại An Giang được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại An Giang hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.
02/04/2013

Thủ tục làm Passport ở Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu: Phòng  xuất nhập cảnh Bà Rịa Vũng Tàu: Số 02 Đường Thống Nhất, Phường 1, TP Vũng Tàu -
02/04/2013

Thủ tục cấp hộ chiếu tại Bắc Giang

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bắc Giang: Phòng  xuất nhập cảnh Bắc Giang: số 51, đường Cao Kỳ Vân, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang
02/04/2013

Thủ tục cấp hộ chiếu tại Bắc Kạn

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bắc Kạn: Phòng  xuất nhập cảnh Bắc Kạn: Số 12 - Đường Trường Chinh - TX Bắc Kạn - Bắc Kạn
02/04/2013

Thủ tục cấp hộ chiếu tại Bạc Liêu

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Bạc Liêu được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Bạc Liêu hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.
02/04/2013

Thủ tục xin cấp hộ chiếu ở Bắc Ninh

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bắc Ninh: Phòng  xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Ninh: Số 14 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
02/04/2013
1 2 3 4 5 6 7 8

0913-292-799
0987-158-166