Cục quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng - Miền Trung

Từ tháng 8 năm 2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại Đà Nẵng thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên sáp nhập


Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội, Việt Nam

Công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các tỉnh phía Bắc và người nước ngoài đang tạm trú tại các tỉnh phía Bắc làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội.


Cục quản lý xuất nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh

Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh tại khu vực các tỉnh phía Nam.


Phòng xuất nhập cảnh Đà Nẵng

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đà Nẵng giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang tạm trú hoặc làm việc tại thành phố Đà Nẵng.


Xuất nhập cảnh Bình Dương

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Bình Dương là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang tạm trú tại Bình Dương.

 


Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội

Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội là nơi giải quyết các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội


Địa chỉ xuất nhập cảnh Hải Phòng,

Người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hài Phòng xin vui lòng liên hệ làm thủ tục tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Hải Phòng theo địa chỉ sau:


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái: Số 17 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Phúc: phường Liên Bảo - Thành Phố Vĩnh Yên - Vĩnh phúc


Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Vĩnh Long: 71 Phó Cơ Điều, 3, tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long