Xin cấp lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Khi xin cấp giấy phép làm việc tại Việt Nam thì lý lịch tư pháp là một tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nếu người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.
29/07/2021

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hải Phòng

Theo Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2010 quy định về trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, người nước ngoài đang tạm trú tại Hải Phòng xin cấp lý lịch tư pháp thì nộp hồ sơ tại Sở tư pháp Hải Phòng.
26/04/2016

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 quy định trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.
26/04/2016

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Tp Hồ chí Minh

Theo Luật lý lịch tư pháp hồ sơ cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú 
26/04/2016

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp điều kiện để cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Bắc Ninh là phải đang tạm trú tại Bắc Ninh. Việc tạm trú thể hiện ở thời hạn visa hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài và đã đăng ký tạm trú với công an phường nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Bắc Ninh.
26/04/2016

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp mẫu số 2 cho người nước ngoài

Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12  có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 quy định trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú. 
26/04/2016

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp mẫu số 1 cho người nước ngoài

Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp điều kiện để cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam là phải đang tạm trú tại Việt Nam. Việc tạm trú tại Việt Nam thể hiện ở thời hạn visa hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài và đã đăng ký tạm trú với công an xã, phường, thị trấn
26/04/2016

Thủ tục xin cấp lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Hà Nội

Theo Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 của Quốc hội quy định về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp hồ sơ bao gồm:Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú. 
26/04/2016

0913-292-799
0987-158-166