Print


Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

1. Cơ sở pháp lý cho việc cấp GPLĐ cho lao động kỹ thuật.

 + Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

+ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021

2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (Mẫu số 11/PLI - Phụ lục 11 (Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

2 Văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài

3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

4. Phiếu lý lịch tư pháp cấp tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

5. Văn bản, tài liệu chứng minh là lao động kỹ thuật:

Người lao động được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo Hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

6. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính màu

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (Gồm tất cả các trang).

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ 

+ Trường hợp được doanh nghiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc nộp online trực tuyến.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được tư vấn dịch vụ xin cấp giấy phép lao động hoặc dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và cung cấp dịch vụ chi tiết.

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

-         Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại TP HCM


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn