Print


Mẫu số 9 về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 28/09/2023

Mẫu số 9  về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định mới nhất. Biểu mẫu này ban hành kèm  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18/9/2023
 
Mẫu số 09/PLI Về việc xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc trường hợp cấp giấy pháp lao động, miễn giấy phép lao động
 

Xem thêm: 

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Thủ tục và quy định xin cấp giấy phép lao động cho người nươc ngoài

- Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Dịch vụ làm giấy phép lao động work permit cho người nước ngoài.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn