Print


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Nhà quản lý nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

1. Nhà quản lý là gì?

Nhà quản lý được quy định tại Khoản 24, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2020: “24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Người nước ngoài làm việc tại các công ty/doanh nghiệp tại Việt Nam ở vị trí công việc Nhà quản lý khi xin giấy phép lao động sẽ bao gồm những chức danh sau:

Nhà quản lý – Chủ tịch công ty/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị

Nhà quản lý – Tổng Giám đốc

Nhà quản lý – Giám đốc

Nhà quản lý – Trưởng văn phòng đại diện

2. Văn bản pháp luật quy định việc xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý.

- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Bộ luật Lao động năm 2019

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP của chính phủ năm 2020

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

- Danh sách số 630/CVL-QLLĐNN ngày 15/09/2015 của Cục việc làm về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động 

2. Trình tự thủ tục và hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý người nước ngoài bao gồm 2 bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp GPLĐ (Xem tại đây)

Thời hạn giải quyết: Thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép lao động

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho quản lý là Chủ tịch, phó chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và Giám đốc, phó giám đốc, giám giám đốc điều hành, Trưởng văn phòng đại diện và các chức danh quản lý khác là người nước ngoài:

-        Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo mẫu số 11 quy định tại Phụ lục I nghị định Nghị định 152/2020/NĐ-CP của chính phủ năm 2020

-        Văn bản xác nhận, chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời hạn tối thiểu 03 năm. (Xác nhận kinh nghiệm làm việc)

-        Văn bản chấp thuận về việc việc doanh nghiệp, tổ chức được sử dụng lao động nước ngoài (Văn bản này xin ở Bước 1 đã nêu)

-        Quyết định bổ nhiệm là nhà quản lý với các chức danh tương ứng

-        Điều lệ công ty (trong 1 số trường hợp cụ thể) - 01 bản sao chứng thực

-        Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam tại các bệnh viện, phòng khám, có sở y tế đủ điều kiện theo quy định của Bộ y tế ( trong thời hạn 12 tháng).

Phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp có thời hạn không quá 6 tháng từ ngày cấp.

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao hộ chiếu  hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. (Kèm theo visa Việt Nam còn đủ  thời hạnđể làm GPLĐ)

Lưu ý: Các giấy tờ như: Các giấy tờ do nước ngoài cấp như: bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, văn bản xác nhận nhà quản lý, Lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

3. Hồ sơ và nhận kết quả giấy phép lao động cho nhà quản lý

-  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

-   Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp thủ tục đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh?Thành phố trực thuộc trung ương.

-   Hồ sơ giấy phép lao động hợp lệ sẽ được trả kết quả sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

 Để được biết thông tin chi tiết về dịch vụ và hướng dẫn các thủ tục về giấy phép lao động cho nhà quản lý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các vấn đề có liên quan.

Để được tư vấn dịch vụ xin cấp giấy phép lao động hoặc dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và cung cấp dịch vụ chi tiết.

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

-         Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại TP HCM


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn