Print


Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 26/07/2023

Biểu mẫu NA 6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 

Biểu mẫu này dùng cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động ..... với thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa là 10 năm

Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm. 

Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm. 

Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm. 

Tải văn bản đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

Xem các nội dung liên quan

1. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

2. Thủ tục Xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

3. Thủ tục thẻ tạm trú theo diện thăm thân

4. Thủ tục thẻ tạm trú theo diện nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu sử dụng dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp các vấn đề về thẻ tạm trú.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn