Print


Thủ tục đăng ký xin cấp visa điện tử trực tuyến

Cập nhật: 02/08/2023

Thủ tục đăng ký xin cấp visa điện tử online cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo quy định của Chính Phủ về lộ trình đơn giản các thủ tục hành chính, thực hiện Chính phủ điện tử thì lĩnh vực xuất nhập cảnh là lĩnh vực đi đầu và đạt ở mức độ 4 (mức độ cao nhất trong giải quyết thủ tục hành chính). Doanh nghiệp cá nhân có thể thông qua hình thức xin online có thể thủ tục xin cấp visa điện tử và bảo lãnh xin công văn nhập cảnh online 

1. E-Visa Việt Nam (Visa điện tử Việt Nam)

Visa điện tử được cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, lao động, đầu tư, kinh doanh ....  có thời hạn 3 tháng kể từ ngày 15/08/2023 khi người nước ngoài đáp ứng các điều kiện xin cấp visa  điện tử theo quy định. Truy cập vào website của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử tại website thức của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 2: Nộp phí cấp thị thực điện tử;

Bước 3: Sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả, nếu được chấp thuận, thực hiện in thị thực điện tử

2. Xét duyệt công văn nhập cảnh bằng hình thức online cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài làm việc.

Xin visa online cho chuyên gia người nước ngoài qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 1: Tổ chức doanh nghiệp truy cập vào Website Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ công an đăng ký tài khoản điện tử xuất nhập cảnh online  theo hướng dẫn này.

Bước 2: Tổ chức doanh nghiệp dùng tài khoản đã được Cục quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt khai truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công An nộp hồ sơ online. Doanh nghiệp, tổ chức tải toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu và điền đầy đủ thông tin trên các trường thông tin theo quy định. Ký chữ ký theo giao thức chữ ký điện tử theo quy định về chữ ký điện tử.

Bước 3: Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Cổng dịch vụ công quốc gia (Nếu có) trong quá trình chờ đợi kết quả 

Bước 4: Nhận kết quả online trên cổng dịch vụ công quốc gia bằng cách đăng nhập và tải file công văn nhập cảnh  về sau 5 ngày làm việc

Bước 2, 3,4 được nếu chưa rõ xin vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Để được tư vấn xin cấp visa thị thực điện tử vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục và đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cho việc xin cấp visa thị thực điện tử.

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn