Print


Mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 18/08/2023

Biểu mẫu NA7, Đơn/Tờ khai xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Biểu mẫu này dùng cá nhân là công dân Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Từ ngày 15/8/2023 Công dân Việt Nam bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài xin thẻ tạm trú thăm thân sẽ được chuyển sang mẫu tờ khai mới theo quy định Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Download và tải file theo các đường link dưới đây

Mẫu NA7 bản file Word - Tờ khai/Đơn xin bảo lãnh xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài mới nhất 

Mẫu NA7 bản PDF Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện thăm thân

Biểu mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

 Có thể bạn quan tâm?

- Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm: Thủ tục xin cấp visa thị thực theo diện kết hôn với người Việt Nam.

Hướng dẫn cách điền mẫu NA7 Đơn bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thân nhân là người Việt Nam

Hướng dẫn tờ khai NA7

Phần I:  người bảo lãnh: 

- Mục (1) Kính gửi:  Ghi rõ Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh...... cụ thể nơi mà dự kiến nộp hồ sơ

- Mục họ tên: Ghi chữ in hoa, tên đầy đủ như thê trong thẻ Căn cước công dân

- Địa chỉ thường trú: Ghi theo đúng địa chỉ trên căn cước công dân

- Mục địa chỉ tạm trú: Ghi rõ nơi đang tạm trú

Phần II: Người được bảo lãnh

- Tên ghi in hoa và thông tin đầy đủ như thông tin trên hộ chiếu của người nước ngoài

- Mục ghi quan hệ thì ghi rõ quan hệ như thế nào: là chồng; là vợ; là con; là bố mẹ .....


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn