Print


Mẫu NA2 - Đơn, Công văn bảo lãnh xin visa nhập cảnh cho người nước ngoài

Cập nhật: 26/07/2023

Mẫu công văn đề nghị nhập cảnh cho người nước ngoài  vào Việt Nam - Mẫu NA2

Hướng dẫn khai mẫu NA2 và cách điền mẫu NA2  online với các quy định của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Mẫu NA2 - Công văn xin nhập cảnh, thư mời bảo lãnh của doanh nghiệp cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài)

Mẫu công văn này sử dụng để xin các loại visa có ký hiệu  DN1, DN2, LĐ 1, LĐ 2, , ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, DL, TT, LV1, LV2, NN1, NN2, DH, PV, NN3, DL LS.........

Công ty bảo lãnh người nước ngoài gửi Công văn này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam. Doanh nghiệp, tổ chức thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam

Bạn có thể quan tâm thêm:

Dịch vụ tư vấn xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích thương mại, lao động, đầu tư. 

- Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn