Print


Thủ tục đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh

Cập nhật: 30/11/2018

Hiện nay tại Việt Nam phổ biến có 2 hình thức chi nhánh đó là: Chi nhánh của công ty nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài) và Chi nhánh của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở chi nhánh tại Việt Nam)

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, hoạt động theo uỷ quyền của công ty và thực hiện chức năng kinh doanh với những lĩnh vực được ghi nhận trong giấy phép hoạt động. Chúng tôi xin trình bày các thủ tục liên quan đến việc xin cấp thẻ tạm trú cho 2 trường hợp chi nhánh này.

1. Thủ tục xin cấp thẻ cho người nước ngoài làm tại chi nhánh công ty nước ngoài.

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

- Chi nhánh hiện tại đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng 

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

- Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN1, DN2, LĐ1, LĐ2 hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ1, LĐ2) mà trước đó do chính chi nhánh xin hoặc thuộc trường hợp được chuyển đổi theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh hiện hành.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

Các mẫu khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8, NA16

- Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu là 1 năm (Đủ 12 tháng)

- Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú của chi nhánh

- Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ thẻ tạm trú hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

2. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại chi nhánh của công ty trong nước

A. Yêu cầu đối với chi nhánh và người nước ngoài

- Chi nhánh công ty đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng 

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

- Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính chi nhánh bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho trường hợp làm việc tại chi nhánh

- Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam

- Giấy uỷ quyền của công ty cho chi nhánh công ty bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của chi nhánh công ty

Các mẫu khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8, NA16

 

 - Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 01 năm (Đủ 12 tháng)

- Giấy giới thiệu của chi nhánh cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú

- Hồ sơ xin cấp thẻ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả là thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn