Print


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

Cập nhật: 30/11/2018

Theo quy định của pháp luật về lao động thì người nước ngoài sẽ được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu là LĐ 1 và LĐ 2. Thẻ ký tạm trú ký hiệu LĐ 1 cấp cho người lao động nước ngoài thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao. động, LĐ 2 là thẻ cấp cho người nước ngoài thuộc diện được miễn giấy phép lao động.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện, xúc tiến thương mại thay mặt doanh nghiệp. Văn phòng đại diện được sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của Luật lao động và các công ước về lao động mà Việt Nam tham gia.

Tại Việt Nam có 2 hình thức văn phòng đại diện đó là: Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (công ty có trụ sở chính tại nước ngoài và có văn phòng đại diện tại Việt Nam) và Văn phòng đại diện của công ty trong nước (Công ty không phân biệt nguồn vốn trong nước hay nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam đồng thời mở văn phòng đại diện tại Việt Nam)

 

1. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

A. Yêu cầu đối với văn phòng đại diện và người nước ngoài

- Văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng 

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

- Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN1, DN2, LĐ1, LĐ2 hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ, LĐ1, LĐ2 và do chính văn phòng đại diện bảo lãnh trước đó hoặc thuộc trường hợp được chuyển đổi theo quy định của pháp luật

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

Các biểu mẫu tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8, NA16

- Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu là 1 năm (Đủ 12 tháng)

- Giấy giới thiệu của văn phòng đại diện cử nhân viên đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú

C. Hồ sơ và nhận kết quả thẻ tạm trú của văn phòng đại diện

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

2. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện của công ty trong nước

A. Yêu cầu đối với văn phòng đại diện và người nước ngoài

- Văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam và giấy phép hoạt động còn thời hạn tối thiểu đủ 12 tháng 

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

- Visa hoặc thẻ tạm trú đang dùng của người nước ngoài phải đúng mục đích (visa ký hiệu DN, LĐ hoặc thẻ tạm trú ký hiệu LĐ) và do chính văn phòng đại diện bảo lãnh trước đó.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho văn phòng đại diện

- Bản sao giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam

- Giấy uỷ quyền của công ty cho Văn phòng đại diện bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện

 Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài  làm việc tại văn phòng đại diện NA6, NA8, NA16

- Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn thời hạn tối thiểu 01 năm (Đủ 12 tháng)

- Giấy giới thiệu của văn phòng đại diện cử nhân viên đi làm thủ tục

C. Hồ sơ và nhận kết quả visa của văn phòng đại diện

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Nếu có vấn đề gì cần tìm hiểu thêm về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài  doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chính xác cho những trường hợp xin visa thị thực cụ thể.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn