Print


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Đà Nẵng và các tỉnh miền trung

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà.....

Trước đây các tỉnh, thành phố miền trung này xin cấp thẻ tạm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh đại diện tại Đà Nẵng, tuy nhiên do sắp xếp lại bộ máy và tinh giảm thủ tục hành chính thì thủ tục làm thẻ tạm trú làm tại là Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội trong một số trường hợp

Để thuận tiện cho việc làm thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn xuất nhập cảnh chúng tôi xin hướng dẫn lại một số thủ tục liên quan đến việc thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại các tỉnh miền trung tại Cục xuất nhập cảnh như sau:

1. Thủ tục đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Miền Trung.

A. Yêu cầu đối với doanh nghiệp và người nước ngoài

- Công ty bảo lãnh người nước ngoài đang hoạt động tại các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hoà

- Hộ chiếu người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu  1 năm và không thuộc đối tượng cấm nhập cảnh theo quy định.

- Visa thị thực đang sử dụng còn thời hạn và dúng mục đích (Visa ký hiệu LĐ, LĐ 1, LĐ 2 hoặc DN, DN1, DN2) và do chính công ty bảo lãnh trước đó hoặc thuộc trường hợp được chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

- Có giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm (12 tháng) hoặc là nhà đầu tư thì có giấy chứng nhận đầu tư chứng minh việc góp vốn vào doanh nghiệp.

B. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

- Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức

- Các mẫu tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8, NA16

- Giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động  hoặc giấy chứng nhận đầu tư ghi phần vốn góp của người nước ngoài trong trường hợp người xin thẻ là nhà đầu tư

- Giấy giới thiệu cử nhân viên đi làm thủ tục

C. Hồ sơ và nhận kết quả xin thẻ tạm trú

- Hồ sơ được lập thành 01 bộ và nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả tại Cục quản lý xuất nhập cảnh sau 05 ngày làm việc

Những trường hợp người nước ngoài được thẻ tạm trú Việt Nam theo quy định mới của pháp luật bao gồm:

1. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.

- ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.

- ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

- NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

- LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- LS - Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Có giấy phép hành nghề do Bộ tư Pháp Việt Nam cấp

- DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập.

3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

- NN1 - Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

- NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

- ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

- LĐ1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

- LĐ2 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động

- PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Mọi vướng mắc về thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài tại các tỉnh miền Trung xin vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn