Print


Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý

Nghị định Số: 152/20120/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Bộ luật lao động số 145/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021

Các TH phải cấp lại Giấy phép lao động

Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

3. Giấy phép lao động đã được cấp:

+ Trường hợp giấy phép lao động bị mất: phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã/phường nơi người nước ngoài đăng ký tạm trú tại Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+  Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động: phải có các giấy tờ chứng minh là giấy phép lao động có thay đổi nội dung;

4. Giấy tờ quy định tại mục này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động/làm việc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

                    Thủ tục gia hạn giấy hép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn