Print


Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Cập nhật: 08/02/2021

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

Giáo viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam chủ yếu là giáo viên ngoại ngữ, giáo viên dậy tiếng Anh, tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Trung..... và các giáo viên dậy Yoga, Gym...... Thủ tục xin giấy phép lao động Giáo viên được xếp vào thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia theo quy định của pháp luật

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Bộ luật lao động số 45/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo mẫu số 11

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định.( có thời hạn trong 12 tháng)

3. Lý lịch tư pháp theo quy định.( thủ tục cấp lý lịch tư pháp)

4. Văn bản chứng minh là giáo viên:

+ Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ: Có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ giảng dạy phù hợp

+ Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đáp ứng được 1 trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ giảng dạy phù hợp

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp.

5. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (Nguyên quyển).

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là giáo viên:

+ Trường hợp được doanh nghiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động.

Các giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài yêu cầu bắt buộc phải hợp pháp hoá lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

-          Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

-         Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn