Print


Người nước ngoài có thể được cấp thẻ tạm trú dài hạn không quá 5 năm.

Cập nhật: 19/12/2014

Thẻ tạm trú 5 năm cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 6 Điều  9 và khoản 5 Điều 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 thì thị thực, thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 5 năm.

Tại khoản 7 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 7 thì Visa thị thực ký hiệu  ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Như vậy từ ngày 01/01/2015 Nhà đầu tư nước ngoài và Luật sư nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam có thể được xem xét cấp thẻ tạm trú tối đa không quá 5 năm. Đây là quy định mới của Luật khi Pháp lệnh xuất nhập cảnh trước đó những đối tượng người nước ngoài này chỉ được cấp thẻ tạm trú tối đa không quá 3 năm.

Nhà đầu tư nước ngoài ở đây được hiểu là người góp vốn mở công ty tại Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư  hoặc người mua cổ phần, cổ phiếu của các doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật chứng khoán ….

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam là người có giấy phép hành nghề luật sư ở nước ngoài và được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

Những đối tượng là nhà đầu tư và Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam khi hết thị thực thẻ tạm trú được xét xét cấp thẻ tạm trú mới

Nếu có thắc mắc liên quan đến việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc luật sư người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với Asimic để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

 Có thể bạn quan tâm?

- Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam khi hết hạn

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn