Print


Miễn thị thực cho người quốc tịch Na Uy

Cập nhật: 01/08/2023

Người Na Uy được miễn thị thực Việt Nam bao nhiêu ngày?

Quy chế miễn visa thị thực nước ngoài cho người Na Uy được thực hiện theo Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 

Từ ngày 15/8/2023 Công dân Na Uy mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn visa thị thực Việt Nam 45 ngày khi nhập cảnh Việt Nam với điều kiện sau:

+ Có hộ chiếu hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp và hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

+ Có vé phương tiện giao thông khứ hồi hoặc đi tiếp nước khác.

+ Không thuộc đối tượng không được phép nhập cảnh Việt Nam.

Như vậy công dân Na Uy trước khi nhập cảnh vào Việt Nam không bắt buộc phải xin visa vào Việt Nam

 Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn