Print


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Trung Quốc

Cập nhật: 19/08/2021

Người Trung Quốc nói riêng và người nước ngoài nói chung làm việc dài hạn, đầu tư hoặc thăm thân ..... sẽ được cấp thẻ tạm trú theo quy định nhưng phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Điều kiện về hộ chiếu của người Trung Quốc.

Người Trung Quốc có hộ chiếu phổ thông chưa gắn chíp điện tử (Hộ chiếu không gắn chíp điện tử là hộ chiếu có số hộ chiếu bắt đầu bằng chữ G). Hiện tại những hộ chiếu gắn chíp điện tử (thường gọi là hộ chiếu E - ký tự trước số hộ chiếu) việc cấp thẻ tạm trú sẽ được xem xét, trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú thì sẽ được chuyển thành loại thì thực dài hạn có giá trị nhiều lần.

2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Trung Quốc.

- Hộ chiếu gốc của người Trung

- 02 ảnh 2cmx3cm

- Tờ khai cấp thẻ tạm trú NA6, NA8 đối với trường hợp doanh nghiệp bảo lãnh, mẫu NA7, NA8 trong trường hợp thân nhân là người Việt Nam bảo lãnh;

- Giấy đăng ký tạm trú hoặc tờ khai đăng ký tạm trú online

- Giấy giới thiệu đi làm thủ tục (áp dụng cho doanhn nghiệp)

-  Giấy phép lao động hoặc miễn giấy phép lao động với trường hợp là người lao động

- Giấy chứng nhận đầu tư giấy xác nhận hoàn thành việc góp vốn đối với nhà đầu tư

- Giấy tờ dịch ra tiếng Việt đối với trường hợp xin thẻ tạm trú thăm thân.

3. Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Trung Quốc

- Cục quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc giải quyết xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Thời gian cấp thẻ tạm trú là 05 ngày làm việc theo quy định

Để được tư vấn về xin cấp thẻ tạm trú cho người Trung Quốc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về thủ tục và dịch vụ. Mong nhận được sự hợp tác.

Thông tin liên quan:

Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người Trung Quốc

Thủ tục xin cấp visa cho người Trung Quốc

Thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn