Print


Địa chỉ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hải Phòng,

Cập nhật: 25/02/2021

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng giải quyết các thủ tục cho người Việt Nam và người nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Bao gồm: Thủ tục xin cấp hộ chiếu, Thủ tục xin gia hạn visa, Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú........

Người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hài Phòng xin vui lòng liên hệ làm thủ tục tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Hải Phòng theo địa chỉ sau:

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hài Phòng

Số 2 đường Trần Bình Trọng, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Xem thêm: www.xinvisahaiphong.com 

1. Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Hải Phòng

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

2. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

 

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn