Print


Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 25/03/2021

Thủ tục khai báo và đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng visa hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú .... đều phải thực hiện việckhai báo và đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Hiện tại người nước ngoài có 2 hình thức đăng ký tạm trú trong quá trình ở Việt Nam như sau:

Hình thức 1: Chủ sơ sở lưu trú (Khách sạn, chủ nhà..) hoặc người nước ngoài đăng ký tạm trú theo thủ tục tại Công anh phường, xã, thị trấn nơi người nước ngoài tạm trú.

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

- Hộ chiếu, thị thực gốc/thẻ tạm trú gốc

- Hợp đồng thuê nhà + Đăng ký kinh doanh của chủ cơ sở lưu trú + CMND/Thẻ căn cước của chủ cơ sở lưu trú/chủ nhà (Đối với trường hợp thuê nhà)

Hình thức 2: Đăng ký tạm trú onlnine trên trang thông tin điện tử của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NNN TẠI VIỆT NAM ONLINE

Trình tự thực hiện khai báo:

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/khai-bao-tam-tru

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu (Chỉ thực hiện lần đầu).

- Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên website

Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

- Thành phần, số lượng hồ sơ khai báo tạm trú: Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân gồm:

+ Cơ sở lưu trú là khách sạn.

+ Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.

- Lệ phí (nếu có):  không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 26/06/2014;

+ Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn