Print


Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng theo Thông tư số 23/2017/TT

Cập nhật: 04/02/2021

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử


© 2022 XuatNhapCanh.com.vn