Print


Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Cập nhật: 15/10/2018

Người nước ngoài muốn đến Bắc Ninh để du lịch, làm việc, đầu tư hoặc thăm thân trước tiên câng phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Sau khi có công văn nhập cảnh được sự chấp thuận của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam thì người nước ngoài mang theo công văn cùng hộ chiếu đến nơi nhận visa để làm thủ tục xin visa.

1. Các dịch vụ visa của chúng tôi cung cấp cho người nước ngoài ở Bắc Ninh bao gồm:

2. Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Bắc Ninh bao gồm:

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

4. Thời gian xử lý thủ tục hành chính: Không quá 05 ngày làm việc

5. Sau khi xin được công văn nhập cảnh:

Người nước ngoài đến nơi nhận visa (thị thực) đã đăng ký với cơ quản quản lý xuất nhập cảnh để tiến hành làm thủ tục xin cấp visa bao gồm:

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên người nước ngoài đóng lệ phí tại nơi nhận visa và nhận visa Việt Nam.

Người nước ngoài cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam để làm thủ tục xin visa vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn