Print


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Cập nhật: 08/10/2018

Người Hàn Quốc đến sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên nếu có đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú thì có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp người Hàn Quốc có thể xin cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên bao gồm: nhà đầu tư, lao động có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động, thăm thân. Thời hạn thẻ tạm trú có giá trị từ 01 năm đến tối đa 05 năm. Khi sắp hết hạn người Hàn Quốc có thể làm thủ tục xin gia hạn.

Tại Thái Nguyên người nước ngoài khi có đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú có thể làm thủ tục tại Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh công an tỉnh Thái Nguyên, số 17 - Cách Mạng Tháng 8. Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên

1. Căn cứ pháp lý:

2.      Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người lao động:

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

3.      Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

4.      Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thân nhân là người lao động đang có thẻ tạm trú

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

5.      Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thân nhân là người Việt Nam

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

Quý khách cần làm thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn