Print


Thủ tục xin cấp miễn thị thực 05 năm cho người nước ngoài

Cập nhật: 17/08/2018

Giấy miễn thị thực là giấy cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải làm các thủ tục cũng như đóng các khoản lệ phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài có dán giấy miễn thị thực thì được miễn thị thực. Mỗi lần nhập cảnh được phép tạm trú 6 tháng. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đã 5 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu ít nhất 6 tháng.

Để xin được giấy miễn thị thực tối đa 05 năm thì hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn nhiều hơn 05 năm 06 tháng. Trường hợp thời hạn hộ chiếu còn ít hơn thì thời hạn giấy miễn thị thực được cấp sẽ ít hơn thời hạn hộ chiếu 06 tháng.

1. Giấy miễn thị thực được cấp vào hộ chiếu, một số trường hợp được cấp rời như sau

Giấy miễn thị thực được cấp riêng cho từng người. Trẻ em có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ được cấp giấy miễn thị thực chung với cha hoặc mẹ

2. Thành phần hồ sơ xin miễn thị thực 05 năm gồm có:

3. Nơi tiếp nhận và thời hạn giải quyết: Hồ sơ được nộp tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gần nhất, trong thời gian 07 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả.

Quý khách có nhu cầu xin giấy miễn thị thực cho người thân vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.


© 2023 XuatNhapCanh.com.vn