Print


Thủ tục xin gia hạn visa thị thực DN1, DN2, LĐ1 , LĐ2 và ĐT-1234

Cập nhật: 03/02/2021

Thủ tục xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có visa ký hiệu DN1, DN2, LĐ1, LĐ2 và visa ĐT1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4

1. Chú thích và giải thích ký hiệu visa thị thực cấp cho người nước ngoài theo quy định

Visa đầu tư ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

Visa đầu tư ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

Visa đầu tư ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

Visa đầu tư ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.”;

Visa doanh nghiệp DN1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.”;

Visa doanh nghiệp DN2 - Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”;

Visa lao động LĐ1 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”;

Visa lao động  LĐ2 - Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.”;

2. Hồ sơ Gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài đang sử dụng visa ký hiệu DN1, DN2, LĐ1, LĐ2 và ĐT1, DT1, DT2, DT3, DT4

Doanh nghiệp, tổ chức có người nước ngoài làm việc có thể thực hiện thủ tục gia hạn thị thực tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn không quá 1 năm với quy định trình tự như sau:

- Đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp (Chứng thực - Nếu là nộp lần đầu)

- Bản gốc hộ chiếu (Còn thời hạn ít nhất là 06 tháng)

Mẫu tờ khai xin cấp gia hạn visa thị thực NA5, NA16 (Nếu mẫu NA16 công ty đã từng nộp thì trong các lần tiếp theo không yêu cầu nộp);

Đối với trường hợp xin cấp visa DN1, DN2 gửi kèm theo bản giải trình hoặc giấy tờ chứng minh người nước ngoài xin gia hạn visa Việt Nam là phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài.

Trường hợp xin cấp visa LĐ 1, LĐ 2 gửi kèm theo Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động đối với trường hợp visa loại

Trường hợp xin visa ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4 gửi kèm theo Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phần tại doanhn nghiệp hoặc một giấy tờ tài liệu khác có liên quan chứng minh người nước ngoài là diện đầu tư theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư Việt Nam.

- Giấy giới thiệu nhân viên đi nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

3. Nộp hồ sơ xin gia hạn visa thị thực

Nộp hồ sơ xin gia hạn visa tạm trú cho người nước ngoài doanh nghiệp, tổ chức nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở chính

Thời gian hẹn trả kết quả: Không quá 5 ngày làm việc

Để biết thêm thông tin và hiểu hơn về quy định gia hạn visa thị thực xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn