Print


Miễn thị thực cho người Hàn Quốc, Nhật Bản .....

Cập nhật: 18/12/2014

Tôi có bạn người Hàn Quốc hay nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực, gần đây tôi nghe bạn bè nói từ ngày 01/01/2015 sẽ bỏ quy định về miễn thị thực cho người Hàn Quốc, xin hỏi thông tin này có đúng hay sai?

Xin trả lời chị như sau

Theo quy định thì Việt Nam vẫn tiếp tục miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày. Chính vì vậy bạn của chị vẫn có thể nhập cảnh vào Việt Nam theo diện miễn thị thực như trước kia.

Tuy nhiên trường hợp vào miễn thị thực không quá 15 ngày cho những công dân nước này có một số thay đổi cụ thể như sau: Theo quy định tại Điều 20 về Điều kiện nhập cảnh Việt Nam của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 quy định rõ:"Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương  miễn thị thực thì phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày" (Khoản 1 Điều 20)

Ví dụ một công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam ngày 01/01/2015 theo diện miễn thị thực đơn phương không quá 15 ngày, ngày 10/01/2015 công dân người Hàn Quốc này xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tuy nhiên sau khi về Hàn Quốc người này muốn nhập cảnh lại Việt Nam theo diện miễn thị thực không quá 15 ngày thì ít nhất 30 ngày sau (tức ngày 10/02/2015) người này mới có thể nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực mà Việt Nam đơn phương giành cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của Hàn Quốc.

Để được tư vấn và trợ giúp thông tin liên quan đến quy định mới này xin vui lòng liên hệ với Asimic để trợ giúp kịp thời trong quá trình xuất nhập cảnh.

 

 

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn